Olemme Messissä

erikoistuneet psyykkisesti oireilevien, vaativahoitoisten nuorten psykososiaaliseen kuntoutukseen. Sijaishuoltoon voi tulla joko huostaanotettuna tai avohuollon tukitoimin sijoitettuna. Työskentelemme myös jälkihuollossa nuorten kanssa.

Messin vahvuuksia ovat korkeasti koulutettu, moniammatillinen henkilöstö, kuntouttava hoito-ote, toimiva yhteistyö perheen, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa sekä viihtyisä ja toimiva, kodinomainen asuin- ja hoitoympäristö. Pihapiirissä sijaitseva koulu antaa mahdollisuuden yksilölliseen etenemiseen opetuksessa nuoren voimavarat huomioiden.

Tärkein onnistumisen mittari on omaan elämään lähtevä nuori, jonka siivet jo kantavat ulos Messistä.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja koulutamme henkilöstömme - haluamme olla oman alamme huippuyksikkö.

Käytämme luontoympäristön parantavaa voimaa – pihapiiri, metsäluonto, maisema, rakennukset ja eläimet tukevat nuorten kuntoutumista ja henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Toimimme Green Care-periaatteella.

Messi on joensuulainen osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa huhtikuussa 2008.

Arvomme toteutuvat käytännössä

Kunnioittavana suhtautumisena ihmisiin, eläimiin ja luontoon:

Nuoren omia tavoitteita ja pyrkimyksiä arvostetaan ja tuetaan

Asuinkumppaneita, ohjaajia, työtovereita, esimiehiä, yhteistyökumppaneita ja lemmikki- ja kotieläimiä kohdellaan arvostavasti ja toisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen

Nuoria ja aikuisia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti

Ristiriidat selvitetään avoimesti

 

Ympäristöä säästävinä tekoina:

Kiinteistöt on kunnostettu energiaa säästäväksi ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi.

Kiinteistöt lämmitetään maalämmöllä ja puulla, vesikalusteet ovat vettä säästäviä ja sähkölaitteet ja valaisimet ovat energiaa säästäviä

Ruoka tehdään itse ja sen valmistuksessa suositaan lähiruokaa ja luonnon antimia.

Kulutustarpeita arvioidaan kriittisesti, suositaan luonnonmateriaaleja ja kierrätystä.

Jätteet lajitellaan ja kierrätetään.

Käytämme kimppakyytejä ja julkisia liikennevälineitä aina kun se on mahdollista.

Kokoustamme etänä.