Peruskoulun pienryhmä pihapiirissä

Messi varmistaa koulu- ja opiskelumahdollisuuden sijoitetuille nuorille. Pihapiirissä toimii Uimaharjun koulun alainen pienryhmä ja opetus on osa Joensuun kaupungin opetustointa.

Nuoren opetusta koordinoi Messissä työskentelevä pienryhmän opettaja. Koulunkäynti aloitetaan aina Messin opetusryhmässä. Tällöin kartoitetaan nuoren koulutilanne ja oppimiskyky sekä tehdään koulukuntoisuusarvio. Opetus on yksilölähtöistä ja Messin moniammatillinen tiimi osallistuu ja tukee opetusta.

Nuoren opetus voidaan toteuttaa kokonaan Messin opetusryhmässä tai osittain Uimaharjun koulussa. Opetuspaikka määräytyy nuoren koulukuntoisuusarvion perusteella.

Opiskelu peruskoulun jälkeen

Nuoren jatko-opiskelumahdollisuudet selvitetään peruskoulun päättäneille nuorille. Valitussa oppilaitoksessa nuorelle usein laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhteistyössä Messin opetushenkilöstön ja ohjaajien kanssa.

Lähimmät toisen asteen koulut sijaitsevat Joensuussa ja Lieksassa, joihin on linja-autoyhteydet. Tarvittaessa nuori kuljetetaan kouluun.

Opiskelu kauempana sijaitsevassa oppilaitoksessa voidaan toteuttaa osin myös etäopintoina esim. tenttimällä tai verkko-opiskeluna. Näin voidaan keventää kouluviikkoa ja huomioida nuoren psyykkinen vointi keskeyttämättä opintoja kokonaan sairausloman vuoksi.

Nuori voi jatkaa opintojaan Joensuussa myös Messin itsenäistymisasunnoista käsin.