Kuntoutussuunnitelma (=hoito- ja kasvatussuunnitelma) sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toteutussuunnitelman. Suunnitelma perustuu asiakassuunnitelman tavoitteisiin, saatuihin taustatietoihin, Messin hoitoyhteisössä tehtyihin havaintoihin sekä nuoren ja perheen omiin tavoitteisiin.

Kuntoutussuunnitelma auttaa havainnoimaan nuoren voinnin muutoksia ja arvioimaan hoitotoimenpiteiden vaikutuksia. Nuoren kuntoutumista arvioidaan kuntoutuspalavereissa ja kirjallinen suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden välein.