Kuntoutussuunnitelma (=hoito- ja kasvatussuunnitelma) sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toteutussuunnitelman. Suunnitelma perustuu asiakassuunnitelman tavoitteisiin, saatuihin taustatietoihin, nuorisokodissa tehtyihin havaintoihin sekä nuoren ja perheen omiin tavoitteisiin.

Nuoren kuntoutumista arvioidaan kuntoutuspalavereissa ja kirjallinen suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden välein. Kuntoutuminen pohjautuu yksilölliseen ja yhteisölliseen hoitoon sekä perhetyöhön.