Messi Oy:n toiminta-ajatuksen - rinnalla kulkien - sisältämä arvopohja todentuu käytännössä:

Kunnioittavana suhtautumisena ihmisiin, eläimiin ja luontoon:

  • Nuoren omia tavoitteita ja pyrkimyksiä arvostetaan ja tuetaan.
  • Asuinkumppaneita, hoitajia, työtovereita, esimiehiä, yhteistyökumppaneita ja lemmikki- ja kotieläimiä kohdellaan arvostavasti ja toisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
  • Nuoria ja aikuisia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti.
  • Ristiriidat selvitetään avoimesti.

Ympäristöä säästävinä tekoina:

  • Kiinteistö on kunnostettu energiaa säästäväksi ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi: se lämmitetään puulla ja maalämmöllä, vesikalusteet säästävät vettä sekä sähkölaitteet ja valaisimet ovat energiaa säästäviä.
  • Ruuan valmistuksessa suositaan lähiruokaa ja luonnon antimia.
  • Kulutustarpeita arvioidaan kriittisesti, suositaan luonnonmateriaaleja, jätteet lajitellaan ja kierrätetään.