Peruskoulun pienryhmä

Messissä toimii Uimaharjun koulun alainen pienryhmä ja opetus on osa Joensuun kaupungin opetustointa. Ryhmäkoko on varsin pieni: oppilaina on vain Messissä hoidettavia nuoria.

Kunnan järjestämän opetusresurssin ohella nuori saa tarvittaessa ammattitaitoista yksilöllistä opetusta. Messissä työskentelee peräti kolme opettajankoulutuksen saanutta työntekijää: erityisopettaja, luokanopettaja ja aineenopettaja (ks. henkilöstö).

Lähikouluna on Uimaharjun koulu, jossa opetetaan luokkia 1-9. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa on laaja-alaista erityisopetusta ja erityisopetuksen pienryhmä. Messin peruskouluikäiset voivat käydä koulua joko pienryhmässä, lähikoulussa tai mahdollisuuksien mukaan omassa koulussaan. 

Yksilöllinen suunnitelma ja opetusjärjestelyt

Nuoren opetusta koordinoi Messissä työskentelevä pienryhmän opettaja. Nuoren opetus voidaan toteutettaa kokonaan tai osittain Uimaharjun koulussa tai Messin opetusryhmässä. Opetuspaikka määräytyy nuoren koulukuntoisuusarvion perusteella.

Koulunkäynti aloitetaan aina Messin opetusryhmässä. Tällöin kartoitetaan nuoren koulutilanne ja oppimiskyky sekä tehdään koulukuntoisuusarvio.

Pidemmällä hoitojaksolla opetus pyritään järjestämään kokonaan tai osittain Uimaharjun koulussa. Tarvittaessa nuori voi kuitenkin opiskella koko peruskoulun oppimäärän Messin opetusryhmässä.

Kaikille tarvitseville voidaan antaa neurokognitiivista kuntoutusta ja oppimisvaikeuksien - esim. lukivaikeuden - yksilöllistä kuntouttavaa erityisopetusta.

Opiskelu peruskoulun jälkeen

Nuoren opiskelu järjestetään yksilöllisesti. Oppilaitoksessa nuorelle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhteistyössä Messin opetushenkilöstön kanssa.

Lähimmät toisen asteen koulut sijaitsevat Lieksassa ja Joensuussa, joihin on toimivat linja-autoyhteydet. Tarvittaessa nuori kuljetetaan kouluun.

Opiskelu kauempana sijaitsevassa oppilaitoksessa voidaan toteuttaa osin myös etäopintoina esim. tenttimällä tai verkko-opiskeluna. Näin voidaan keventää nuoren kouluviikkoa ja huomioida nuoren psyykkinen vointi keskeyttämättä opintoja kokonaan sairausloman vuoksi.

Messin erityisopettaja on nuoren tukena kouluneuvotteluissa. Hänellä on perehtyneisyyttä sekä ammatillisiin että lukio-opintoihin ja toisen asteen opiskelijoiden  oppimisvaikeuksiin. Messissä työskentelevät opettajat ja nuoren vastuuohjaaja tukevat opiskelua tehostetusti.