Hoidamme ja kuntoutamme rinnalla kulkien

Messi on erikoistunut hoitamaan ja kasvattamaan psyykkisesti oireilevia vaativahoitoisia nuoria. Hoitoympäristönä Messi soveltuu erityisesti depressiosta, psykoosista, syömishäiriöstä sekä erityyppisistä ahdistushäiriöstä toipumiseen. Myös sosiaaliset pelot ja kouluvaikeudet voivat olla sijoituksen peruste.

Messin kuntoutuspolku:

Arviointijaksolla (2-4 kk) kartoitetaan nuoren tilanne, tehdään tarvittavat tutkimukset ja yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Arvioinnin tuloksena syntyy kirjallinen jatkosuunnitelma, johon on koottu myös tarvittavat tukitoimet. Arviontijakson jälkeen nuori voi jatkaa Messissä kuntoutusjaksolla tai hänet ohjataan sopivampaan hoitopaikkaan.

Kuntoutusjaksolla ( 3 kk-) nuori asuu Messissä ja häntä tuetaan tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  Kuntoutusjakson kesto määritellään yksilöllisesti nuorelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yleistavoitteena on nuoren psyykkisen voinnin ja arjen toimintakyvyn kohentuminen. Suunnitelman etenemistä arvioidaan ja siitä raportoidaan säännöllisesti.

Nuoren itsenäistymistä tuetaan kuntoutusjakson jälkeen avohuollon palveluilla.

Kanootilla melomassa