Koulutus

Tarjoamme ammattitaitoista koulutusta sisältönä nuoruusiän kehitys ja psyykkiset vaikeudet, nuorten erityisvaikeudet ja lastensuojelu. Koulutukset soveltuvat opetusalan ammattilaisille, oppilashuoltohenkilöstölle ja lastensuojelun ja nuorisotyön parissa toimiville.

Koulutussisältö ja -kokonaisuus mitoitetaan tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Messin omissa kokous- ja koulutustiloissa.

Konsultointi

Tarjoamme kehittämiskonsultaatiota lastensuojelu- ja hoivapalveluyrityksille. Konsultaation kohteena voivat olla toiminnan sisällön kehittäminen, henkilöstön kehittäminen ja johtamisjärjestelmät sekä yritysviestintä ja markkinointi.

Konsultaatio mitoitetaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Konsultaatio voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Messin omissa kokous- ja koulutustiloissa. 

Koulutus- ja konsultointipalveluihin voit tutustua tarkemmin www.tuumaustauko.fi